Proces powstawania wnętrz usługowych - od projektu do realizacji - krok po kroku

Jak wykreować inspirującą i niepowtarzalną przestrzeń pracy, zakupów czy odpoczynku?

W dzisiejszych czasach o wizerunku firmy stanowi zarówno jakość świadczonych usług jak i wygląd wnętrza lokalu. Wystrój sklepu, restauracji czy biura dopasowany do charakteru i rodzaju działalności pozwoli na wyróżnienie wizerunku firmy w branży. Projektowanie wnętrz usługowych jest procesem złożonym łączącym w sobie wiele czynników, aby proces ten przebiegł sprawnie i przyniósł oczekiwane efekty biznesowe wymaga dobrej współpracy Inwestora z architektem. W poniższym artykule przybliżymy poszczególne etapy pracy nad realizacją wnętrza, zapraszamy do lektury.

Latest Products Image

Analiza wybranej lokalizacji

Wybór odpowiedniej lokalizacji dla przyszłej inwestycji często jest kluczowy dla jej powodzenia. Dlatego dobrze już na etapie zakupu lub podpisania umowy najmu zasięgnąć porady architekta, który po przeprowadzeniu odpowiednich analiz oraz konsultacji ze specjalistami z różnych branż doradzi czy dana lokalizacja spełnia wymagania przestrzenne i technologiczne dla założonej inwestycji. Może zdarzyć się sytuacja, że wybrany lokal nie będzie odpowiedni np. dla gastronomii, gdzie wymagania dla wentylacji są zupełnie inne niż przykładowo dla sklepu odzieżowego. Architekt wspiera proces decyzyjny poprzez obiektywne i racjonalne określenie możliwości i zagrożeń związanych z daną lokalizacją.

Projekt koncepcyjny

Będąc w posiadaniu lokalu spełniającego wymagania naszej inwestycji zaczynamy projektowanie wnętrza. Aby spełniało ono zarówno nasze oczekiwania funkcjonalne oraz estetyczne jak i warunki techniczne wymagane prawem najlepiej jak najszybciej zacząć współpracę z architektem, który przeprowadzi nas przez cały proces projektowy stwarzając wnętrze łączące w sobie komfort, ergonomię i ideologię firmy.

Projekt koncepcyjny zaczynamy od przedstawienia architektowi informacji na temat oczekiwanego standardu wnętrza, wytycznych dotyczących układu przestrzennego, założonej liczby pracowników i klientów, technologii produkcji czy też rodzaju pracy oraz założeń materiałowych. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu z Inwestorem architekt przygotuje kilka wariantów układu funkcjonalnego lokalu, aby w drodze rozmów i analiz powstał rzut wnętrza odpowiadający jak najbardziej potrzebom pracowników, klientów, gości oraz partnerów biznesowych. Bardzo ważnym aspektem jest aby projekt wnętrza już na wczesnym etapie koncepcji był konsultowany z rzeczoznawcami do spraw przeciwpożarowych, BHP i Sanepidu. Pozwoli to na późniejszych etapach projektowania lub realizacji uniknąć dodatkowych kosztów lub przykrych niespodzianek.

Po wyborze optymalnego układu aranżacji przystępujemy do nadania wnętrzu indywidualnego charakteru. Na tym etapie powstaje standard projektowy odzwierciedlający ideologię i wizerunek prowadzonej działalności. Czasami architekt sięga do istniejącego już w danej firmie standardu, lub dostosowuje zagraniczne wytyczne do materiałów i wyposażenia dostępnego na polskim rynku. Na tym etapie następuje określenie kolorystyki oraz materiałów wykończeniowych, dobór mebli, wyposażenia i dodatków. W oparciu o wybrane wspólnie z Inwestorem rozwiązania powstaje trójwymiarowy model wnętrza. Efektem końcowym są poglądowe wizualizacje najważniejszych przestrzeni.

Latest Products Image

Projekt wykonawczy

Akceptacja przez Inwestora zaproponowanych rozwiązań układu funkcjonalnego, materiałów oraz kolorystyki wnętrza kończy etap twórczy. Na podstawie zatwierdzonego projektu koncepcyjnego powstaje wielobranżowy projekt wykonawczy lub budowlano – wykonawczy w zależności od potrzeb i możliwości. Swoją pracę równolegle z architektem rozpoczynają branżyści (instalator sanitarny, elektryczny, technolog, itp.). W tej fazie powstają rysunki techniczne, rzuty, przekroje, widoki ścian, rysunki mebli oraz zestawienia wyposażenia i materiałów wykończeniowych niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji. Realnego wymiaru nabierają również indywidualnie projektowane elementy wnętrza takiej jak lady recepcyjne czy barowe lub meble projektowane w idealnym dopasowaniu do gabarytów wnętrza. Czas przygotowania dokumentacji technicznej wynosi od 2 do 6 tygodni od momentu zatwierdzenia koncepcji i zależy od stopnia skomplikowania i skali inwestycji.

Finalnie Inwestor otrzymuje skoordynowaną branżowo oraz uzgodnioną z rzeczoznawcami PPOŻ, BHP, Sanepid dokumentację.

Uzgodnienie projektu w urzędzie

Najczęstszymi przypadkami kiedy z projektem wnętrza usługowego musimy wybrać się do urzędu (starostwa) jest planowane rozpoczęcie prac budowlanych w budynku, który posiada już prawo do użytkowania lub w sytuacji gdy zmieniamy sposób użytkowania. Jeżeli projekt wnętrza wymaga przeprowadzenia prac budowlanych, których zakres ingeruje w konstrukcję budynku niezbędne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. Natomiast kiedy planujemy prace adaptacyjne nie mające wpływu na wymienione powyżej warunki, niezbędne jest zgłoszenie robót budowlanych. Najlepiej zapytać o to w konkretnej sytuacji osobę posiadającą uprawnienia np. architekta lub rzeczoznawcę. Osoba posiadająca odpowiednie kompetencje pomoże w uzyskaniu dokumentów i załączników niezbędnych do dokonania zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę oraz przeprowadzi proces uzgodnień projektu w starostwie. W przypadku gdy podejmujemy prace adaptacyjne w obiekcie, który jest w trakcie budowy i nie posiada jeszcze pozwolenia na użytkowanie a po zakończeniu przez nas prac budynek przejdzie odbiory techniczne niepotrzebne są żadne formalności budowlane.

Latest Products Image

Budowa

Etap realizacji najczęściej wspierany jest przez autora projektu, który podczas budowy pełni nadzór nad wykonywanymi pracami. Intensywność wizyt i czas, który architekt spędza na budowie w dużej mierze zależy od indywidualnych ustaleń z Klientem. Coraz bardziej popularna staje się również praca w systemie Design & Build polegająca na wykonywaniu inwestycji „pod klucz” od etapu projektu architektonicznego do realizacji. Niezależnie od wybranego modelu współpracy biura projektowe służą pomocą przy dostarczeniu na miejsce budowy wybranych materiałów lub elementów wyposażenia, przygotowują kosztorysy a nawet negocjują rabaty u dostawców dla swoich Klientów.

Podsumowanie

Każda działka jest inna i wiążą się z nią inne ryzyka i zagrożenia. Niezbędne jest tutaj indywidualne podejście do każdej lokalizacji oraz często czasochłonna analiza wszystkich przepisów zawartych w dokumentach planistycznych i technicznych. Dopiero kompleksowa, obiektywna analiza pozwala ocenić realną wartość nieruchomości gruntowej. W pracowni projektowej TrzyTrzecie Architekci w czytelny i jasny sposób przeanalizujemy i przedstawimy w jasny sposób wszelkie zagadnienia związane z wstępnym planowaniem inwestycji na Twojej działce.

Zapraszamy do naszej pracowni architektonicznej w centrum Warszawy na niezobowiązujące spotkanie a z chęcią opowiemy jak możemy pomóc sprawnie przeprowadzić cały proces projektowy!!!

Top