Budowa własnego hotelu - o czym należy pamiętać?

TWWESHotel to inwestycja, która nie może odbyć się bez doskonałego i bardzo precyzyjnego planowania. Budowa hoteli czy pensjonatów wymaga stworzenia szczegółowego harmonogramu działań, w którym zawarte zostaną wszystkie zabiegi od decyzji o rozpoczęciu inwestycji po otwarcie obiektu. Kluczowymi sprawami są: wybór lokalizacji oraz ustalenia dotyczące typu hotelu. Rodzaj obiektu będzie uzależniony od położenia geograficznego, możliwości budowlanych na danym terenie, logistyki, ewentualnej konkurencji oraz, co również niezwykle ważne, możliwości finansowych inwestora. Zanim rozpocznie się wdrażanie działań związanych z projektem inwestycyjnym, jakim jest budowa hotelu, koniecznie trzeba skorzystać z doradztwa doświadczonego hotelarza oraz architekta. Tego typu konsultacje powinny odbywać się na każdym etapie realizacji projektu. Warto również rozważyć opcję czy budować hotel od podstaw, czy może wykonać modernizację gotowego obiektu z ewentualną rozbudową niedokończonej i przejętej inwestycji. W każdej z obu tych sytuacji bardzo ważny jest projekt.

Pomieszczenie w hotelu

Jakie pomieszczenia należy uwzględnić w projekcie hotelu?

Nowoczesne hotele to obiekty, które muszą spełniać szereg cech, od czego zależeć będzie ich układ funkcjonalny. Specyfika tego typu budynków odnosi się do wygody oraz funkcjonalności, co istotne jest z punktu widzenia zarówno gości, jak i obsługi. Nie mniej ważna jest estetyka budynku. Hotel musi posiadać przemyślaną koncepcję rozplanowania przestrzeni oraz konkretnych pomieszczeń. Częścią reprezentacyjną jest hol wejściowy, recepcja oraz lobby - miejsca te wymagają odpowiedniego zaplanowania. Kolejne przestrzenie, to sale spotkań (np. sale konferencyjne) oraz restauracja hotelowa.

Bardzo ważne jest umiejętne projektowanie hoteli pod względem rozmieszczenia pokoi gości na planowanych kondygnacjach. Bardziej ekskluzywne hotele wymagają przemyślanej koncepcji strefy wellness, spa oraz basenu. Strategiczne znaczenie dla funkcjonowania obiektu mają strefy funkcyjne, to jest miejsce przygotowywania żywności (kuchnia), strefa magazynowania, pralnia i pomieszczenia gospodarcze. Nie można zapomnieć o przystępnym projekcie parkingu. Praktyczność przestrzeni i pomieszczeń, co przekłada się na wygodę korzystania z budynku, to fundament jakim poszczycić się może dobry plan architektoniczny hotelu. Warto również przywiązać wagę do koncepcji bryły, jej projektu wizualnego oraz wpisania budynku w przestrzeń. Wykonanie projektu hotelu to zadanie wyłącznie dla profesjonalistów.

Budowa hotelu przepisy prawne

Kwestie prawne, które trzeba znać

Inwestycja w hotel wiąże się z odpowiedzialnymi i wielopoziomowymi wyzwaniami, jak organizacja, finansowanie oraz kwestie prawne. Już na etapie planowania inwestycji konieczne jest podjęcie pierwszych kroków formalno-prawnych. Budowlany proces inwestycyjny nie może odbyć się bez dogłębnej znajomości przepisów prawa. Podstawą na etapie budowy jest oczywiście prawo budowlane. Zanim przejdzie się do realizacji prac budowlanych, projekt hotelu spełniać musi wymogi ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Plan nie może łamać ustaw oraz praw dotyczących ochrony przyrody oraz środowiska naturalnego. Podporządkować budowę należy także takim przepisom, jak: prawo wodne, prawo energetyczne, prawo geologiczne i górnicze oraz prawo geodezyjne i kartograficzne. Jeżeli inwestycja dotyczy obiektu, który będzie poddany renowacji, a jest to obiekt zabytkowy, budowa podlega także ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W każdej fazie realizacji pamiętać również należy o prawie zamówień publicznych.

Przed rozpoczęciem budowy należy ustalić stan prawny, przeznaczenie nieruchomości oraz określić warunki zabudowy. Projekt musi odpowiadać miejscowemu planowi zagospodarowania przestrzennego, a inwestor musi uzyskać pozytywną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawaną przez organ samorządowy (wójt, burmistrz, prezydent miasta). Inwestor musi również uzyskać pozwolenie na budowę, a ta procedura wymaga wykonania kilkudziesięciu innych procedur. Proces ten może trwać nawet około roku.

Zgody oraz projekt budowlany uprawniają do rozpoczęcia prac. Realizacja budowy również podlega szeregowi praw i przepisów, które umożliwiają sprawne, bezpieczne i zgodne z założeniami prowadzenie wszystkich etapów. Wybudowany obiekt wymaga uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku. Zawiadomić wtedy należy powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Państwową Straż Pożarną. Organy te biorą udział w wydaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie/

Realizując inwestycję hotelarską nie można zapominać o przeznaczeniu obiektu. Budynek ma zapewniać gościom komfort, wygodę oraz bezpieczeństwo, a więc podlega zasadom odnoszącym się do obiektów noclegowych. Hotelarstwo ma za zadanie gwarantowanie wymaganego standardu oraz poziomu usług, bezpieczeństwa pobytu gości oraz przyjaznej atmosfery. Personel hotelu musi posiadać konkretne kwalifikacje i spełniać określone wymagania.

Mały hotel - basen

Mały hotel czy nowoczesny z basenem i restauracją?

Specyfika każdego obiektu oraz wybrane udogodnienia i funkcjonalności będą zależeć od decyzji inwestora. Przedsiębiorca wraz z doradcami powinni przeanalizować rynek pod kontem odbiorców oferty hotelu oraz ewentualnej konkurencji. Uzależniało to będzie ostateczny projekt hotelu, to znaczy czy będzie to mały i klimatyczny hotel lub pensjonat z restauracją i kameralnym spa, czy większych rozmiarów obiekt z rozbudowaną infrastrukturą, z basenem i strefą wellness. W analizach i ostatecznych decyzjach warto zwrócić uwagę na region oraz ruch turystyczny. Nie bez znaczenia są również możliwości finansowe.

Hotel - struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna hotelu

Sprawne funkcjonowanie obiektu umożliwia perfekcyjnie zaprojektowana struktura organizacyjna w hotelu. Na ten schemat składają się konkretne stanowiska pracy i komórki organizacyjne. Dana komórka organizacyjna obejmuje kilka działów. Główne zadania realizują komórki podstawowe, na które składają się następujące działy: eksploatacyjne, recepcja, gastronomia i służba działająca na piętrach. Wsparcia komórkom podstawowym udzielają komórki pomocnicze - dział transportu, dział naprawczy, dział techniczny. Pomoc w zarządzaniu hotelem zapewnia dział księgowy, dział kadr, dział planowania, dział marketingu oraz dział zaopatrzenia.

W strukturze ważna jest również komórka socjalna dbająca o pracowników. Każda z komórek posiada własne zadania oraz cele do realizacji, a dzięki procesowi formalizacji każde ze stanowisk pracowniczych ma określony zakres działania zgodnie z kompetencjami oraz odpowiedzialnością. Struktura w hotelu może mieć charakter scentralizowany (główny manager posiada pełnię władzy) lub zdecentralizowany (władza i odpowiedzialność przenoszona jest na niższe szczeble). Nowoczesną formą zarządzania, która przynosi szerokie korzyści jest decentralizacja. Kierownicy komórek rozwijają swoje umiejętności, a mając określoną decyzyjność skuteczniej dbają o satysfakcję i komfort gości oraz zwiększają wydajność wszystkich procesów.

Kredyt na budowę hotelu

Jak uzyskać kredyt na budowę hotelu?

Budowa hotelu generuje ogromne wydatki. Koszt budowy obiektu może przekraczać możliwości inwestora. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z możliwości jakie daje kredyt inwestycyjny. Starając się o kredyt na budowę hotelu trzeba przejść przez szereg procedur weryfikujących zarówno inwestora, jak i inwestycję.

Kluczowe w procesach uzyskiwania finansowania są przedstawione plany oraz obrane strategie inwestycyjne. Fundamentem jest więc przygotowanie merytoryczne biznesplanu, który musi posiadać konkretne i wiarygodne wskaźniki gospodarcze. Dla banku istotny jest potencjalny zysk z inwestycji, zysk operacyjny, planowane przychody itp. Analitycy kredytowi prowadzą również badania rynku, konkurencji pod wieloma względami. W biznesplanie koniecznie wskazać trzeba ryzyka, zagrożenia oraz słabości. Mocny i wiarygodny biznes plan zapewnia uzyskanie dofinansowania. Można mieć zatem pewność, że przejście szeregu procedur jest już jednym z gwarantów powodzenia inwestycji.

Top